Содержание

Название Авторы Ссылка на документ
НҰРТУҒАН ЖЫРАУ МЕН ШОҚАН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӨНЕРГЕН АТАЛЫМДАР ЭТИМОЛОГИЯСЫ

Карипжанова А. О.

Утемисова Г. Ж.

Открыть
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «УТОПИИ» А.Х. ТАУФИКА: ПРЕДВЕСТНИКИ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ В ЕГИПЕТСКОМ САМОСОЗНАНИИ

Жумадилова А. Е.

Коптилеуова Д. Т.

Открыть
«ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ. АНТОЛОГИЯ» ЕҢБЕГІНДЕГІ ӘДЕБИЕТТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жанұзақова Қ. Т.

Қалдыбаева Б. Ғ.

Открыть
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАШХУР ЖУСИПА: ЛЕГЕНДЫ

Жусупов Н. К.

Баратова М. Н.

Жусупов Е. К.

Курметова А. А.

Открыть
АНТРОПОЦЕНТРИКАЛЫҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДЕГІ СЕБЕП-САЛДАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР (орыс-қазақ мақал-мәтелдері негізінде)

Алиева С. А.

Открыть
Ақын – Аманжол Шәмкенов өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері

Трушев А. А.

Открыть
Обучение русскому словообразованию методом сравнительной характеристики специальной лексики русского и казахского языков

Тажибаева С. М.

Кабанова А. Б.

Кишенова А. Ю.

Открыть
ҚАЗІРГІ ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДЕГІ ЛИНГВОМӘДЕНИ БІРЛІКТЕРДІҢ МАЗМҰНЫ

Жиренов С. А.

Сманова А. С.

Бекболатова Қ. М.

Открыть
ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАЗЫЛЫМҒА ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАРАУ

Мырзахан Г. Н.

Курмамбаева Ж. Б.

Открыть
САЯСИ ДИСКУРСТАҒЫ ҚАРАПАЙЫМ ТІЛДІК ТҰЛҒА ӘЛЕМІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚ БЕЙНЕСІ

Оленев С. В.

Ергалиева С. Ж.

Нуркина Н. А.

Открыть
ҚАЗАҚ-ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ АНТРОПОНИМДЕРДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мнайдарова М. С.

Сәрсеке Г. Ә.

Открыть
ЭМОЦИОНАЛДЫ БІРЛІКТЕРДІҢ МӘТІНДЕ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫ

Булегенова И. Б.

Кенжетаева Г. К.

Открыть
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІС КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ КОГНИТИВТІ-СЕМАНТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ

Ерназарова Г. Ш.

Открыть
Языковое развитие личности в условиях полиязычия

Погожева Е. Ю.

Открыть
VALUE POTENTIAL OF POLITICAL INTERNET COMMENTS

Мельник Н. В.

Уайханова М. А.

Открыть